Gezien de huidige Coronaproblematiek zijn wij genoodzaakt de geplande infoavond en de inschrijvingen op het secretariaat uit te stellen naar een later moment.

Neem contact op met het secretariaat en wij bespreken de mogelijkheden om uw kind in te schrijven