Directeur: Carine Schepers
Leerkrachten kleuteronderwijs:

 

 

 

Evy Breesch

Els Champagne

Valerie Theunis

Priscilla Smullenberghs

Kinderverzorgster: Ingrid Michiels
Leerkrachten lager onderwijs:

 

 

 

 

 

Machteld L’Hoyes

Alberte Mignon

Sophie Beringhs

Bart Champagne

Wesley Petri

Myriam Rossillion

Zorgcoördinator & aanvangsbegeleider Ilse Wouters
Bijzondere leermeesters:

  • katholieke godsdienst
  • protestantse godsdienst
  • niet-confessionele zedenleer
  • islam

 

Carla Meekers
Annelies Delmotte
Eunice Smets
Omer Serikamis
Administratief personeel: Carla Vandecan
Onderhoudspersoneel:

 

 

Joëlle Pauwels

Nathalie Vanden Eeden

Luc Slootmans